Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer
Fortifikationsverkets symbol
Ikon för huvudnavigationen

Ekonomi

Fortifikationsverkets huvudsakliga uppgift är att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Förvaltningen ska ske på ett sätt så att god resurshållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås.

Vi ska se till att försvaret har väl fungerande mark, anläggningar och lokaler för sin verksamhet och att de tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor. Samtidigt ska vi säkerställa att fastigheternas värde bevaras på lång sikt. Vi ska i allt vårt arbete ta hänsyn till fastigheternas hållbarhets- och kulturvärden.

Hyresmodell

Fortifikationsverket tillämpar en hyresmodell för de försvarsnära myndigheterna där vi har en självkostnadsbaserad hyressättning i enlighet med Avgiftsförordningen. Hyran består av följande komponenter: en kapitalkostnad som ersätter oss för räntekostnader och avskrivningar på fastigheter, vår administration som fastighetsförvaltare, planerat underhåll för att bibehålla värdet på fastigheten, media uppdelat på reglerbar media (energi, uppvärmning, vatten med mera) och försörjningsmedia (infrastruktur för media) samt vår drift som genomför tillsyn och skötsel av fastigheterna.

Intäkter från fastighetsförvaltning som omfattas av hyresmodellen, ersättning för till exempel uthyrning till kunder som saknar avtal enligt hyresmodellen och ersättning för skog uppgick år 2021 till 3 137 miljoner kronor.

Uppdragsverksamhet bedrivs bland annat inom området fortifikation, servicetjänster till hyresgäster och införhyrningar av lokaler till främst Försvarsmakten. Denna verksamhet omsatte    1 170 miljoner kronor år 2021.

Uthyrning och försäljning

Vi arbetar också med försäljning och uthyrning av fastigheter på marknaden med affärsmässiga villkor. Verksamheten kring avyttring omsatte 75 miljoner kronor år 2021.
Den totala omsättningen för år 2021 uppgick till 4,4 miljarder kronor.