Gå till innehåll

Saneringsarbete på våra fastigheter

På en del av våra fastigheter finns historiska miljöskulder. Det är verksamhetsutövaren som är ansvarig för föroreningen men vi arbetar tillsammans med att hitta rätt metoder för sanering.

Fläckar på en bergvägg.

Foto: Tilda Frödén/Fortifikationsverket

Oljeätande svampar i Stockholms skärgård

Det pågår ett världsunikt projekt i Ytterby gruva på Resarö i Stockholms skärgård där svampar äter olja och flygbränsle i ett försök att sanera den gamla drivmedelsanläggningen från föroreningar. Från 1950-talet till 1970-talet använde flygvapnet gruvan som en drivmedelsanläggning för lagring av flygbränsle. Gruvan ägs och förvaltas sedan 1999 av Fortifikationsverket som sedan flera år sanerar platsen.

Gruvhål fullt med brunt vatten.

Gruvhålet i Ytterby gruva. Foto: Tilda Frödén/Fortifikationsverket.

Som ett led i att hitta nya hållbara metoder för att sanera gruvan har Fortifikationsverket valt att låta oljeätande svampar bryta ner det gamla bränslet till biomassa och vatten. Det började som ett forskningsprojekt i liten skala där Magnus Ivarsson, forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, började studera oljeätande svampar på bergväggarna i gruvgångarna. Nu flera år senare har samarbetet utvecklats och ett testprojekt inletts där förorenat vatten nu saneras med hjälp av svamparna. Testresultaten är hittills mycket positiva, svamparna bryter ner så mycket som 98 procent av oljan i vattnet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023