Gå till innehåll

Inventering

Inventering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och säkerhetsskyddsklassificerad materiel ska ske fortlöpande, dock minst en gång per år, och omfatta handlingar i alla former som utkvitterats från Fortifikationsverket.

Alla leverantörer som Fortifikationsverket har ingått säkerhetsskyddsavtal med i nivå 2 är enligt säkerhetsskyddsavtalet skyldiga att inventera sina säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och säkerhetsskyddsklassificerat materiel som utkvitterats från Fortifikationsverket minst en gång per år. Fortifikationsverket genomför löpande kontroller för att säkerställa att inventeringen genomförs. Dokumentationen ska sparas hos leverantören i egen regi och kunna uppvisas när Fortifikationsverket så begär.

Säkerhetsskyddsklassificerad handling och materiel får endast förstöras genom Fortifikationsverkets försorg eller enligt Fortifikationsverkets direktiv.

Inventering av handlingar leverantör (mall) Word, 97.8 kB.

Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Öppettider: tisdag–onsdag kl. 9.30–11.30.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 november 2023