Gå till innehåll

Fortifikation

Fortifikation, eller skydds- och anläggningsteknik, har en har en lång historia som tillsammans med vår egen sträcker sig tillbaka till 1635 då Sverige började befästas mot dåtidens hot. I takt med att hoten förändrats, blivit fler och mer komplexa, utvecklar vi löpande nya robusta skyddslösningar mot allt från luftstötvåg och intrång till elektromagnetisk puls (EMP) och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN).