Gå till innehåll

Fakturor till Fortifikationsverket

Här kan du läsa mer om hur du skickar fakturor till Fortifikationsverket. Alla köp som görs av Fortifikationsverket ska faktureras med e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Fakturor till Fortifikationsverket

Ni kan skicka elektroniska fakturor till FORTV på tre olika sätt:

Via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket. De format som Fortifikationsverket kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Uppgifter ni behöver för att kunna skicka e-faktura till oss via PEPPOL-nätverket.

Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att skicka e-fakturor kan ni i stället kostnadsfritt ansluta er till Fortifikationsverkets leverantörsportal Länk till annan webbplats. för att själva manuellt registrera er faktura

Via andra kommunikationslösningar (VAN)

Fortifikationsverket använder OpusCapita e-handelstjänst för att ta emot Svefakturor.

De tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss är:

 • Organisationsnummer: 2021004607
 • Partsidentitet: 2021004607
  • Tjänsteleverantör: OpusCapita
 • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
 • GLN-nr: 7350008020009

Vid frågor om e-faktura kontakta e-handel@fortifikationsverket.se

Referenser

Fakturor till Fortifikationsverket ska i första hand märkas med inköpsordernummer och inget annat får skrivas i samma fält som inköpsordernumret. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med rekommendationer från SFTI. Fakturor till Fortifikationsverket ska alltid märkas på något av tre nedan angivna sätt.

 • Inköpsorder. Faktura till följd av FORTV inköpsorder ska endast märkas med inköpsordernummer som anges vid beställning, ett inköpsordernummer består av FK + 8 siffror, exempel: FK21000001.
 • El, fjärrvärme, vatten, pellets. Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID och ett 6-siffrigt ordernummer som börjar på 10 alt 15. Exempel: 151020.
  Fält för adresser eller andra benämningar ska lämnas tomma.
 • Annat sätt. Saknas inköpsordersnummer ska istället beställarens namn eller referensnummer anges, referensnumret består av 6 siffror.

Faktureringsadress

Fortifikationsverket
BOX 398
737 26 FAGERSTA

Betalningspåminnelser skickas till

Fortifikationsverket
631 89 Eskilstuna

Organisationsnummer: 202100-4607
Momsregistreringsnummer (VAT): SE202100460701
Bankgironummer för inbetalning till Fortifikationsverket: 5052-3711
IBAN nummer: SE78 1200 0000 0128 1010 9656
SWIFT/BIC nummer: DABASESX
Bank: Danske Bank

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023