Gå till innehåll

Bergshamra

Den fastighet i Bergshamra som Fortifikationsverket förvärvat för Nationellt cybersäkerhetscenters räkning behöver renoveras och anpassas till centrets behov. På den här sidan kommer vi att informera löpande om arbetet i och kring fastigheten.

De planerade åtgärderna är angelägna eftersom de utförs för att stärka totalförsvaret. Arbetet kommer att anpassas till platsens naturvärden och vi genomför heller inga arbeten utan nödvändiga samråd och tillstånd från kommunen och tillsynsmyndigheter.

Pågående arbeten

Bygglovsansökan

Sommaren 2023 lämnade vi in en bygglovsansökan till Solna stad. Av den framgår bland annat att vi vill sätta upp ett stängsel runt fastigheten för att kunna upprätthålla säkerhetsskyddet för den framtida verksamheten.15 november 2023 fick vi avslag på bygglovsansökan och lämnade då in en överklagan till länsstyrelsen. 5 mars 2024 upphävde länsstyrelsen det överklagade beslutet och skickade tillbaka ärendet till byggnadsnämnden i Solna för beviljande av lov.

Rivning av altan och tennisbana

För att anpassa fastigheten till den kommande ombyggnationen kommer altanen som hör till den gamla restaurangen att rivas i början av 2024. Ungefär samtidigt påbörjas även rivningen av tennisbanan.

Byggstängsel

Under vintern har vi satt upp ett byggstängsel runt byggnaden. Det är vi skyldiga att göra för att ingen ska komma till skada av renoveringsarbetet. Vår ambition är att fotgängare och cyklister ska påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Samtidigt måste vi visa stor miljöhänsyn. Det innebär att byggtransporter till och från byggnaden måste ske på den asfalterade gångvägen och inte den intilliggande marken, som i så fall skulle komprimeras. Byggstängslet har därför behövt placeras så att gångvägen hamnar innanför stängslet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024