Gå till innehåll

Sörentorp stängs för obehöriga

För att skydda Polismyndighetens verksamhet på Sörentorp har området fått status som skyddsobjekt. Det innebär att endast behöriga har tillträde dit och att allmänheten inte längre kan nyttja området.

Sörentorp, som ligger i både Sollentuna och Solna, är till stor del instängslat och för att markera gränsen för skyddsobjektet kommer stolpar och skyltar att sättas upp där staket saknas. Vid grinden och på området kommer skyddsvakt att kontrollera besökares behörighet. Dessa åtgärder påbörjas under april 2024. I det här läget sätts inget staket upp, men stolparna markerar den juridiska gränsen för skyddsobjektet.

Området utvecklas

Denna åtgärd är en del av en större utveckling som Sörentorp kommer att genomgå under de kommande åren. Målsättningen är en robust anläggning där polisen kan öva, utbildas och samverka under säkra former. Syftet är att stärka polisens och totalförsvarets förmåga att agera, både i sitt grunduppdrag, men även i kris och krig.

Vad innebär detta för allmänheten?

Skyddsobjektsstatusen medför att obehöriga inte längre får vistas på området för att exempelvis promenera, träna eller rasta hunden. En passage längs med Brunnsviken kommer dock att förbli öppen, vilket innebär att allmänheten även i fortsättningen kan röra sig mellan Silverdal och Ulriksdal.

Får man fotografera i riktning mot skyddsobjektet?

Nej, på skyddsobjektet råder avbildningsförbud vilket innebär att det inte får fotograferas, avbildas eller mätas utan tillstånd.

Vad gäller för drönare, får man flyga dem över området?

Nej, även drönare har tillträdesförbud. Om en obemannad farkost, eller drönare, befinner sig inom, i närheten av eller över skyddsobjektet får en skyddsvakt ingripa mot den.

Vad händer om man bryter mot tillträdesbegränsningarna eller avbildningsförbudet?

Att respektera tillträdesbegränsningar och avbildningsförbud är viktigt, särskilt med tanke på det försämrade säkerhetsläget. Överträdelser kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Vilka befogenheter har skyddsvakterna vid skyddsobjektet?

Bevakningen av skyddsobjektet utförs av särskilda skyddsvakter som har befogenheter att kontrollera personer som befinner sig invid skyddsobjektet eller som vill ha tillträde. Skyddsvakter har även rätt att kräva att få veta namn och personnummer liksom att få se legitimation på personer som uppehåller sig vid skyddsobjektet.

Varför har Sörentorp fått status som skyddsobjekt?

Polismyndigheten har en viktig roll inom totalförsvaret, inte minst med tanke på det försämrade säkerhetsläget. För att kunna möta det ansvaret behöver myndigheten samla vissa nationella verksamheter och erbjuda dem ett starkt skydd. Därför har länsstyrelsen fattat beslut om att Sörentorp ska vara ett skyddsobjekt.

Vilken roll har Fortifikationsverket i detta?

Sörentorp ägs och förvaltas av Fortifikationsverket, men nyttjas av Polismyndigheten.

Vilken verksamhet bedrivs på Sörentorp?

Polismyndigheten har under många år hyrt Sörentorp och under perioden 1970-2015 bedrev Polishögskolan sin utbildning här. Sedan dess har Sörentorp bland annat använts för vidareutbildning av poliser och för övningar i totalförsvaret. Mellan 1940-1970 var Svea Livgarde förlagt här.

Kontakt

Eventuella frågor mejlas till info@fortifikationsverket.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024