Gå till innehåll

Lovön

Nu utvecklar vi FRA:s anläggning på Lovön. Flera av byggnaderna är från 1940-talet då FRA flyttade hit, så det är hög tid för modernisering och tillgänglighetsanpassning.

Exempel på utvecklingen är uppförande av nya kontorsbyggnader medan gamla byggnader rivs eller renoveras. Området som är skyddsobjekt runt FRA utökas och staket sätts upp runt hela anläggningen.

Målbilden är en modern och funktionell anläggning som både är anpassad till FRA:s unika verksamhet och Lovöns speciella miljö.

Förändringarna kommer att ske under de närmaste åren och på den här sidan informerar vi löpande om områdets utveckling.

Kontakt

Johanna Holst
Pressekreterare Fortifikationsverket
E-post: johanna.holst@fortifikationsverket.se
Telefon: 010-44 44 262, 076-12 63 782

Fredrik Wallin
Talesperson FRA
E-post: fredrik.wallin@fra.se
Telefon: 08-471 45 48, 08-471 46 00

Information om Trafikverkets utredning om väg 825. Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Som en del i utvecklingen av FRA:s anläggning på Lovön fortsätter de arbeten som förberetts och pågått under året. Det gäller bland annat temporära lösningar som krävs för att planerade renoveringar och nybyggnationer ska kunna genomföras på området.

Länsstyrelsen upphäver del av Lovö naturreservat

Länsstyrelsen har fattat beslut om upphävande av del av Lovö naturreservat. Upphävandet omfattar 25 hektar åkermark och skogsmark. Syftet med upphävandet är att totalförsvaret enklare ska kunna utvidga sin verksamhet i området. Läs mer på Länsstyrelsens webb Länk till annan webbplats..

Staketdragning

Projektet med staketdragning runt hela skyddsobjektet pågår. Under våren 2024 innebär det att träd avverkas och sly rensas runt anläggningen.

Arkeologiska undersökningar

Vi genomför arkeologiska undersökningar, utredning av fornminnesförekomst samt kartering av området runt totalförsvarsanläggningen. Mindre utgrävningar genomförs bland annat vid Rörby gård.

Sprängningar

Vi genomför mindre sprängningar inne på området. De sker cirka fyra gånger per dag under dagtid på vardagar. Aktuella tider är kl 09:15, 11:15, 13:15 samt 14:30.

Byggbodar vid Rörbyvägen

Vi har etablerat byggbodar med tillhörande parkering längs Rörbyvägen, mitt emot det grå modulhuset. Vi har avverkat träd och sly på platsen samt genomfört arkeologiska undersökningar. Underlaget är grusat och byggbodarna på plats. Området blir en del av skyddsobjektet och stängslas in.

Kontorsmoduler

På andra sidan anläggningen, ned mot vattnet och i närheten av Fortifikationsverkets befintliga platskontor, har vi etablerat kontorsmoduler för Fortifikationsverkets medarbetare och annan personal som arbetar med byggprojekten. Området är en del av skyddsobjektet. De gamla platskontoret monteras successivt ned.

Vi ber om ursäkt för de eventuella störningar som våra arbeten skapar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juli 2024