Gå till innehåll

Halmstads garnison

Två byggnadsarbetare i gula västar och hjälmar framför bygget av luftvärnshallen i Halmstad.

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Halmstads garnison är en av Sveriges största och är navet för svenskt luftvärn. Inom ramen för den stora tillväxten inom försvaret pågår just nu många stora bygg-, underhålls- och renoveringsarbeten inom garnisonen. På den här sidan kan du läsa om några av de större projekten.

Luftvärnshallen

Det största byggprojektet i Halmstads garnison är bygget av den nya luftvärnshallen för utbildning i luftvärnssystemet 103/Patriot. Det första spadtaget togs i oktober 2023 och målsättningen är att hallen ska vara inflyttningsklar efter sommaren 2026.

Hallen ska byggas vid Galgberget, mellan regementsområdet och flottiljområdet inne på garnisonsområdet. För att möjliggöra bygget har totalt 150 000 kubikmeter jordmassa flyttats och nivåskillnaden upp till luftvärnsområdet är 30 meter.

Största byggnaden

Huvudbyggnaden kommer att bli 240 meter lång och bestå av totalt åtta stora hallar, bland annat utbildningshallar, materielunderhållshall, samlingssal, specialsalar för teori och simulatorutbildning. När allt är klart kommer luftvärnshallen att vara den största i Fortifikationsverkets bestånd: hela 24 000 kvadratmeter stor.

Ett av de mest kritiska momenten i bygget är när stommarna ska monteras. Då kommer en enorm lyftkran att användas för att lyfta de 600 stomelementen på plats, element som var och ett kan väga upp till 20 ton.

Eventuell påverkan på närboende

Ökad byggtrafik

Under hela byggtiden, ungefär fram till vårvintern 2026, kommer förekomsten av byggtrafik till och från regementsområdet att vara hög.

Avstängning av Skjutbanevägen

Med anledning av bygget av luftvärnshallen kommer Skjutbanevägen under hösten 2024 att stängas av under cirka fyra veckors tid. Exakt tidpunkt för avstängningen meddelas här så fort informationen finns.

Instängsling av skyddsobjekt och fotoförbud

Eftersom området där bygget av luftvärnshallen pågår är ett militärt skyddsobjekt kommer det att stängslas in. Skyddsobjektsskyltar kommer att sättas upp där det framgår att det råder fotoförbud på skyddsobjektet. Det innebär att man vare sig får fotografera i riktning mot området eller flyga drönare över det. Observera att Skjutbanevägen inte är skyddsobjekt eftersom detta är en kommunal väg.

Vad händer om man bryter mot tillträdesbegränsningarna eller avbildningsförbudet?

Då bryter man mot skyddslagen. Försvarsmakten polisanmäler alltid överträdelser mot skyddslagen. Överträdelser kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Fler byggprojekt

Totalrenovering av kaserner

Inne på Luftvärnsregementet pågår en totalrenovering av de gamla kasernerna. Det innebär att alla ytskikt och tekniska installationer byts ut för att motsvara dagens standard. Samtidigt genomförs en förtätning för att få plats med fler sängar. Den första kasernen är inflyttningsklar under hösten 2025, den andra preliminärt under sommaren/hösten 2027 och den tredje har preliminär inflyttning sommaren/hösten 2029.

Militärhögskolan Halmstad

Militärhögskolan kommer också att byggas ut med ambitionen att markant utöka antalet utbildningsplatser. Förberedelsearbetet påbörjas under våren 2024 och hela arbetet beräknas vara klart i slutet av 2026

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

FMTS bygger också ut, bland annat ska en ny utbildningssal och kontor byggas. Grävarbetena pågår under våren och sommaren 2024 och planerad inflyttning är i slutet av 2026.

Fakta om Halmstads garnison

Till garnisonen hör Luftvärnsregementet, Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad. Här finns dessutom en rad förband med ledning på annan plats, liksom Hemvärnet i form av Hallandsgruppen.

Här bedriver även Fortifikationsverket och Försvarets materielverk verksamhet. Totalt arbetar cirka 1 500 anställda här och årligen utbildas cirka 500 värnpliktiga samt ett stort antal officerare och specialistofficerare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024