Gå till innehåll

Gotland

I mars 2018 togs det första spadtaget för regementsområdet på Tofta. Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Etableringen av Gotlands regemente sker i etapper.

två personer håller en ritning mellan sig.

Foto: Jonathan Öhrman Hojan/Försvarsmakten

Färdig första etapp

Fortifikationsverket har genomfört omfattande förberedelser och nybyggnationer på Tofta skjutfält sedan försvarsbeslutet 2015. Den första etappen är färdig och består av ett 15-tal byggnader om 30 000 kvm varm- och kallyta samt 130 000 kvm hårdgjord yta. Exempel på färdigställda byggnader är motionshall, multifunktionshus, verkstäder, garage, skärmtak och finspolhall. Hållbarhet är en viktig del i projekten och på området finns bland annat solceller, bergvärme och system som omhändertar regnvatten.

Etapp 2 pågår

I februari 2023 togs det första spadtaget för nästa etapp. Nu bygger Fortifikationsverket en kasern för värnpliktiga, en militärrestaurang, logistikhus, försvarshälsa och en grovspolsanläggning. Projektering och upphandlingar kommer att ske löpande och målsättningen är att vara klara i slutet av 2026.

Illustration över husfasad.

Skiss på hur kasernen för värnpliktiga på Gotlands regemente kommer att se ut. Bild: Fortifikationsverket

Gotlands regemente P 18

Gotland pekas ut som ett av flera strategiskt viktiga områden i Sverige i det säkerhetspolitiska inriktningsbeslutet för 2016-2020. Flera viktiga satsningar har genomförts för att stärka det militära och civila försvaret på Gotland sedan 2016 och den 1 januari 2018 upprättades de första delarna till Gotlands regemente, P 18. Det var då det första regementsområdet som byggts upp i Sverige i modern tid.

Om Gotlands regmente P18 – forsvarsmakten.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023